Kraniosakraalihieronta

Menetelmän lähtökohtana on kraniosakraali –järjestelmän havainnointi ja manipulaatio. Mainittu järjestelmä on aivokopan ja selkärangan muodostama toiminnallinen kokonaisuus kalvorakenteineen, jonka tehtävänä on tuottaa, kierrättää ja uudelleen imeyttää aivo-selkäydinnestettä (cerebrospinal fluid). Kraniosakraali –rytmi (fysiologinen rytmi aivan kuten sydämen rytmi ja hengitysrytmi) tapahtuu selkäydinnesteen syntyessä aivoissa sekä sen liikkeestä selkäytimessä. Se on kuin hydraulinen järjestelmä.

Hoidossa tavoitteena on kehon ongelmakohtien löytäminen kraniosakraali -järjestelmän toimintaa havainnoimalla. Hoitotekniikat ovat kevyttä manuaalista terapiaa, jonka avulla helpotetaan kehon luontaista kykyä korjata häiriötiloja vapauttamalla mm. kehon kalvojen jännitteitä. Koska keskushermosto vaikuttaa moninaisesti kehon toimintoihin, voidaan hoidolla saada helpotusta niin erilaisiin fyysisiin kuin emotionaalisiinkin häiriötiloihin. Tyypillistä hoidon aikana on kokea syvä rentouden tila, mikä juontaa autonomisen hermoston rentoutumiseen.

Kraniosakraaliterapian avulla edistetään näin kehon luonnollisia parantumisprosesseja ja sillä on ollut positiivisia vaikutuksia erilaisten kiputilojen ja toimintahäiriöiden hoidossa mm:

migreeni ja muunlainen päänsärky, sekä
silmien rasitus ja kipuilu, tinnitus
selän, niskan ja kallon alueen ongelmat (esim. traumaattinen aivo- ja selkäydinvamma, krooninen niska- ja selkäkipu, whiplash (niskan retkahdus) –vamma)
stressi- ja jännitysperäiset ongelmat
keskushermoston häiriötilat
leukanivelen toimintahäiriöt
krooninen fatiikki
unettomuus
fibromyalgia
oppimishäiriöt, ADHD 

 

 

Kraniosakraalihieronta

  • Hoidon kesto 45-60 min - hinta 38 € (Huom! Opiskelijan tekemänä)

massage2